Elevenes støtteapparat

Det er mange ulike årsaker til at noen trenger å kunne starte på nytt i forhold til utdanning og yrke. For at du som elev skal få mulighet til å utvikle deg og bruke dine ferdigheter, har vi tverrfaglige team som hjelper deg i gang.

Vårt skolekonsept

Vårt skolekonsept handler om hvordan det tverrfaglige samarbeidet ved skolen er organisert og utføres. Den viktigste forutsetningen for at dette samarbeidet skal fungere til ditt beste, er at du samarbeider med oss.
Krokeide videregående skole er en skole for mennesker som har lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. Skolens mål er læring og fullføring for alle elevene.
Skolen har god lærerdekning i tillegg til en miljøavdeling med god og variert kompetanse. Vi driver ikke behandling ved skolen, men arbeider forebyggende og helsefremmende for at alle elevene skal kunne gjennomføre utdanningen sin.

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

Klasseteam

For å kunne tilrettelegge tilbudet til den enkelte elev samarbeider skolens ansatte i klasseteam, og jobber for å tilrettelegge for et trygt læringsmiljø. Dette er et tverrfaglig team der kontaktlærer, faglærere, spesialpedagogisk rådgiver, rådgivere og ansatte fra miljøavdeling deltar.

Ressursteam

Dersom elever opplever at de ikke har utbytte av opplæringen, vil mulige tilpasninger av utdanningsløpet diskuteres i ressursteamet. I dette teamet deltar rektor, assisterende rektor, spesialpedagogisk rådgivere, en representant fra PPT (praktisk pedagogisk tjeneste) og andre ansatte ved behov.

Rusteam

Rus og skole går ikke sammen, og skolen har nulltoleranse for rus. Rusteamet ledes av rektor og består av ansatte fra ulike avdelinger. Teamet samarbeider med eksterne aktører ved behov.

Støtteapparat

Skolens egenart innbefatter et støtteapparat tilknyttet det døgndriftbaserte miljøtilbudet. Dette tilbudet omfatter bred kompetanse som samarbeider tett med eleven og pedagogene for å sikre at eleven får den oppfølging som er nødvendig (i og utenfor skoletiden) for at eleven skal nå sine mål.

Miljøavdeling

På miljøavdelingen har vi et team med god kompetanse og erfaring som er relevant for vår elevgruppe.
De ansatte ønsker å bidra til at du:
1
lykkes med læring og fullføring
2
trives og bidrar i det sosiale fellesskapet ved skolen
3
opplever mestring og at du deltar på en eller flere aktiviteter på eller utenfor skolen
4
skal få oppleve hvordan trening hjelper for fysisk, psykisk og sosialt velvære
5
tar ansvar for egen helse og livsstil, inkludert et sunt og variert kosthold
6
finner treningsformer som passer for deg og som er lystbetont, og som du vil fortsette med ut i arbeidslivet
7
får mer kunnskap om egen helse og god fysisk form

Forebyggende arbeid

Vi er opptatt av forebyggende arbeid og å få frem dine ressurser og muligheter. Vi ønsker å hjelpe deg slik at du opplever mestring både på skolen og gjennom aktiviteter utenom skoletid. I tillegg ønsker vi å bidra til å gi deg faglig kunnskap knyttet til din helse.

Aktiviteter

Personalet arbeider med mange ulike oppgaver knyttet til skolens miljø. I samarbeid med elever har vi mange og varierte aktiviteter på og utenfor skolen, som f.eks. ballspill, fjellturer, båt/fisking, sykling, trening, bassengtrening, kreativt rom og musikk.

Aktivitetstilbudet gjelder for alle skolens elever.

Åpen dør til helsesykepleier

Ved miljøavdelingen har du tilbud om åpen dør til helsesykepleier. Dette tilbudet har en fastsatt åpningstid hvor helsesykepleier er tilgjengelig på kontoret. Konsultasjonen skal skje utenom din undervisningstid for å unngå fravær fra timer.

Oppfølging/behandling utenfor skolen

Ved behov for individuell, medisinsk oppfølging/behandling hos instanser utenfor skolen må din fastlege henvise deg direkte til behandlingsstedet. Vi anbefaler at du beholder kontakt med din fastlege, din eventuelle saksbehandler hos NAV og eventuelle kontaktpersoner hos andre instanser når du begynner på skole hos oss

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om miljøavdeling kan du ringe eller sende e-post til:
Leif Erik Haugstad
Leif Erik Haugstad
Leif Erik Haugstad
Rektor/daglig leder
Krokeide videregående skole
telefon
epost

Søk plass

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nyheter og relevant informasjon fra Krokeide vgs.
Ved å registrere din e-post samtykker du til at Krokeide videregående skole kan sende deg nyhetsbrev med informasjon. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette. Du kan når som helst melde deg av. Se også vår info om personvern.