Særskilt tilrettelagt opplæring

Krokeide videregående skole er ikke en konkurrent til det offentlige skolesystemet – vi er et supplement.
Ansatte ved Krokeide VGS representerer mange ulike profesjoner og kompetanser, og jobber tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring. Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse en utfordring (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for din skolgang.

Særskilt tilrettelagt opplæring

Krokeide videregående skole er ikke en konkurrent til det offentlige skolesystemet – vi er et supplement.
Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumentert tilretteleggingsbehov, hjelper vi elever (som gjerne ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen) frem til et kompetansebevis eller vitnemål.
Vi forvalter ressursene til vår daglige drift etter en modell der fokus er lagt på det direkte elevrettede arbeidet. Skolen bruker sine ressurser til økt lærertetthet, utvidet rådgiverressurs, to spesialpedagoger i 100 % stilling, samt organisatoriske tilbud som studieverksted og dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer iht. faglige emner og elevers faglige behov.
Skolen legger også stor vekt på optimale fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

Særskilt tilrettelagt opplæring

Våre spesialpedagogiske rådgivere kan tilby deg hjelp knyttet til vansker du kan oppleve i opplæringssituasjonen.

Karriereveiledere

Våre karriereveiledere vil gi deg rådgivning i forhold til yrkesvalg og evt. videre studier, og vil gi rådgiving både gruppevis og individuelt. I fellesskap vil dere finne de alternativene som passer best for deg med tanke på veien videre.

Sosialpedagogiske rådgivere

Våre sosialpedagogiske rådgivere kan hjelpe deg med utfordringer som påvirker skolehverdagen, og kan gi støtte og råd både gruppevis og individuelt.

Studieverksted

Vi har studieverksted for fellesfagene for alle våre linjer. Studieverkstedet er et midlertidig pedagogisk tiltak for elever som kan ha ulike faglige og sosiale utfordringer. Vi driver tilpasset undervisning i trygge rammer, og arbeider med konkrete tema og mål. Det er et frivillig tilbud og vi ser at elever som blant annet trenger hjelp til å komme i gang i fagene, som har hatt lite tilstedeværelse og trenger å fylle faglige hull, eller trenger støtte til å ferdigstille oppgaver og innleveringer, har stort utbytte av studieverkstedet.
På elektro og datateknologi har vi også tilbud om studieverksted i programfag. Tanken bak dette er at vi skal komme tettere på elevene, og dermed få mulighet til å hjelpe på en enda bedre måte. I studieverkstedet er det kun en til fire elever, sammen med en lærer. En avtale om studieverksted strekker seg ofte over en eller flere økter på fire timer.

Elevkafè & mobil salgsvogn

På salg, service og reiseliv har vi etablert en elevkafè hvor vi kan utøve fagene, og vi bruker kafeen aktivt for å gjøre undervisningen mer praktisk. Vi disponerer også en mobil salgsvogn der elevene får prøvd ut teorifagene på en mer virkelighetsnær måte.
Vi har også stor fleksibilitet i forhold til bruk av flere pedagoger og klasserom i undervisningen.

Bruktbutikk

For elevene på Vg2 Salg og reiseliv har vi opprettet en ungdomsbedrift som elevene har ansvar for. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om å gjøre programfagene mer praktisk og i den anledning manglet klassen et verksted å benytte. Ikke alle elever er ute i praksis (YFF: yrkesfaglig fordypning) av ulike årsaker, og det var nødvendig å finne et alternativ til disse. Dette er en ideell læringsarena og en god forberedelse til praksis for elevene hvor vi har fokus på læringsmålene og generell yrkespraksis.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nyheter og relevant informasjon fra Krokeide vgs.
Ved å registrere din e-post samtykker du til at Krokeide videregående skole kan sende deg nyhetsbrev med informasjon. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette. Du kan når som helst melde deg av. Se også vår info om personvern.