Elektro og datateknologi

Vil du vite hva som egentlig skjer når du fjernstyrer oppvarmingen av fjellhytten fra mobilen? Eller hva som befinner seg inne i en PC, forsterker eller et sikringsskap? Det er veldig få områder i dagliglivet hvor vi ikke gjør bruk av elektriske enheter. Elektro og datateknologi er under stadig utvikling og svært viktig for både samfunn og næringsliv.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Vil tilbyr:
  • Vg1 Elektro og datateknologi
  • Vg2 Datateknologi og elektronikk
  • Vg3 Dataelektronikerfaget

Et fremtidsrettet fag

Elektro og datateknologi er et framtidsrettet fag, og er godt egnet for både kvinner og menn.
Undervisningen kombinerer teori med praktiske øvelser. Det legges til rette for mye samarbeid, også i grupper. Undervisningen består av forelesninger, arbeid med oppgaver i gruppene og diverse spennende praktisk arbeid i elektrofaget.
Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Jobbmulighetene er mange

Du kan jobbe med installasjon, drift og vedlikehold av data-/elektroniske systemer og behandling av programvare/ utstyr/informasjon. Andre muligheter er installasjon av sikkerhetssystemer som adgangskontroll, video- overvåkning, brann- og innbruddsalarm. Du vil også kunne jobbe med datanettverk, rådgivning og opplæring av kunder, sikkerhet/feilsøking og analysering av systemer innenfor de fleste næringer.
Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt:
Bjarne K. Engan
Bjarne K. Engan
Bjarne K. Engan
Avdelingsleder Elektro og datateknologi
Krokeide videregående skole
telefon
epost

Kontakt oss

Skolerute

Last ned skolerute for 2022-2023

Kort beskrivelse

Forberedelse til arbeidslivet

Hos oss har vi fokus på at utdanningen skal forberede deg best mulig til arbeidslivet, og vi har en undervisningsmodell som gir deg mer enn bare fagkunnskap. Vi vet at en kommende arbeidsgiver legger vekt på egenskaper som positiv innstilling, innsats, samarbeidsevne, orden og lite fravær. Undervisningen er derfor lagt opp på måte som gir deg mulighet til å utvikle en slik helhetlig kompetanse.
Etter Vg1 Elektro og datateknologi har du valget mellom å søke om plass på Vg2 Datateknologi og elektronikk. Tredje året på elektro vil du jobbe ute i en bedrift i totalt seks til sju uker, fordelt gjennom skoleåret

Kursbevis i fiber

Vi underviser i fibernett og tilbyr prøve til eget kursbevis ved skolen. Dette er svært ettertraktet, og også etterspurt av næringslivet.

Krav til deg som elev

I alle fagområdene stilles det krav til nøyaktighet, tålmodighet, logisk tenkemåte, sikkerhet og systematisk jobbing. Dette er noe undervisningen understøtter gjennom teoretiske og praktiske øvelser.

Fagbrev

Etter bestått Vg3 og bestått eksamen kan du søke om å bli oppmeldt til fagprøve. Etter dette kan du velge å gå videre på fagskole, gå videre på Påbygg til generell studiekompetanse hos oss eller søke jobb

Passer for

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

Forfatter

Sist revidert

12.11.2019

Bjarne K. Engan
Bjarne K. Engan
Bjarne K. Engan
Avdelingsleder Elektro og datateknologi
Krokeide videregående skole
telefon
epost