Filip 2024

Filip, 20

Du vet at du ikke er den eneste på skolen som har lærevansker og som trenger ekstra hjelp. Her kan du senke skuldrene og konsentrere deg om ditt – alle andre har nok med sitt. De ansatte på miljø er viktige ift det sosiale og de legger til rette for at elever skal bli inkludert i fellesskapet på skolen. Undervisningen er bra tilrettelagt for oss og du blir aldri glemt av lærerne. Jeg opplever at jeg har stor frihet som elev og har mulighet til å påvirke hvordan undervisningen skal være. I løpet av disse tre årene jeg har vært elev på Krokeide VGS har jeg blitt mye mer aktiv og sosial. Jeg har også fått mer forståelse for mennesker  –  og ikke minst; bedre forståelse for meg selv. Jeg ser på tiden her som et godt kapittel av mitt liv, med mange fine historier og gode minner.