Elektro og datateknologi

Hvis du har interesse for ny teknologi, elektroniske systemer, PC’er, alarmsystemer, programmering og tekniske «duppeditter» generelt – og hvis du i tillegg er litt praktisk anlagt, nøyaktig og systematisk, da kan Elektro og datateknologi være noe for deg. Hos oss vil du møte en skoledag der elever og lærere arbeider sammen med teori og praktiske oppgaver.

 

Etter tre år hos oss, har du mulighet for å gå opp til Fagprøve på skolen – og med bestått fagprøve er du klar for arbeidslivet. Du kan også ta Påbygging til generell studiekompetanse (1 år) og få vitnemål. Da er du klar for videre studier på høyskole eller universitet.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

Forberedelse til arbeidslivet

Hos oss har vi fokus på at utdanningen skal forberede deg best mulig til arbeidslivet, og vi har en undervisningsmodell som gir deg mer enn bare fagkunnskap. Vi vet at en kommende arbeidsgiver legger vekt på egenskaper som positiv innstilling, innsats, samarbeidsevne, orden og lite fravær. Undervisningen er derfor lagt opp på en måte som gir deg mulighet til å utvikle en slik helhetlig kompetanse.

 

Pedagogisk modell

Undervisningen består av forelesninger med fagstoff, samt variert, spennende arbeid innen elektro og datateknologi. I alle fagområdene stilles det krav til nøyaktighet, tålmodighet, logisk tenkemåte, sikkerhet og systematisk jobbing.

Kursbevis i fiber

Vi underviser i fibernett og tilbyr prøve til eget kursbevis ved skolen.

Offentlige læreplaner

Skolen følger offentlige læreplaner for Dataelektronikerfaget gjennom Vg1, Vg2 og Vg3. I utdanningsløpet søker vi å holde elevene oppdatert på det siste innen fagemner etterspurt av arbeidsmarkedet.

 

Viktige fagemner:

  • IT-systemer.
  • IoT, Smartbygg og Multimedia.
  • Sikkerhetssystemer.
  • Feilsøk og reparasjon, m.m.

Fagprøve

Etter bestått Vg3 og bestått eksamen kan du meldes opp til fagprøve. Etter dette kan du velge å søke jobb. Eventuelt kan du gå videre på fagskole, på påbygg til generell studiekompetanse eller læreplass.

Passer for

Vår opplæring passer for deg som trenger særskilt tilrettelegging for å kunne gjennomføre utdanningen din. Vi på Elektro og datateknologi har fokus på din læring og trivsel, og om du har lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, så legger vi til rette for at du skal ha mulighet for å fullføre skolegangen din hos oss.

 

Hos oss trenger alle elever særskilt tilrettelegging, så du vil være inkludert i et skolemiljø preget av forståelse og toleranse.

 

Hvis du vil lære i et klassemiljø der vi legger vekt på praktiske oppgaver som vi vurderer, analyserer og løser sammen, da passer Elektro og datateknologi på Krokeide vgs for deg.

Eksempel på booster-høyttaler elevene på Vg1 Elektro og datateknologi lager på vårsemesteret.

Vi tilbyr følgende:

På Vg3 vil du jobbe ute i en bedrift i totalt seks uker, fordelt gjennom skoleåret.

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt:

Bjarne K. Engan

Avdelingsleder elektro og datateknologi

Foto: Fotograf Silje Lepsøy & Krokeide VGS. Video: Tone H. Fanebust/Krokeide VGS

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs