Elektro og datateknologi

Vil du vite hva som egentlig skjer når du fjernstyrer oppvarmingen av fjellhytten fra mobilen? Eller
hva som befinner seg inne i en PC eller en forsterker? Elektro og datateknologi er under stadig utvikling og svært viktig for både samfunn og næringsliv. Et fremtidsrettet fag med mulighet for fagbrev etter bestått Vg3.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

Forberedelse til arbeidslivet

Hos oss har vi fokus på at utdanningen skal forberede deg best mulig til arbeidslivet, og vi har en undervisningsmodell som gir deg mer enn bare fagkunnskap. Vi vet at en kommende arbeidsgiver
legger vekt på egenskaper som positiv innstilling, innsats, samarbeidsevne, orden og lite fravær.

Undervisningen er derfor lagt opp på en måte som gir deg mulighet til å utvikle en slik helhetlig kompetanse.

Pedagogisk modell

Undervisningen består av forelesninger med fagstoff, samt variert, spennende arbeid innen elektro og datateknologi. I alle fagområdene stilles det krav til nøyaktighet, tålmodighet, logisk
tenkemåte, sikkerhet og systematisk jobbing.

Kursbevis i fiber

Vi underviser i fibernett og tilbyr prøve til eget kursbevis ved skolen.

Fagprøve

Etter bestått Vg3 og bestått eksamen kan du meldes opp til fagprøve. Etter dette kan du velge å gå videre på fagskole, gå videre på påbygg til generell studiekompetanse eller søke jobb/læreplass.

Passer for

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Eksempel på booster-høyttaler elevene på Vg1 Elektro og datateknologi lager på vårsemesteret.

Vi tilbyr følgende:

På Vg3 vil du jobbe ute i en bedrift i totalt seks uker, fordelt gjennom skoleåret.

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt:

Bjarne K. Engan

Avdelingsleder elektro og datateknologi

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs