Påbygg til generell studiekompetanse

Studiet passer for de som ønsker generell studiekompetanse for å kunne søke høyere utdanning på universitet eller høgskole.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

VG3 påbygg

Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår som krever at man er fokusert og bruker mye tid på skolearbeid. Dersom du likte og mestret fellesfagene på Vg1 og Vg2 har du gode
forutsetninger for å lykkes.


Vi har gode fasiliteter i klasserommet, noe som gir rom for et variert spekter av læringsaktiviteter. Vi er opptatt av å skape trygge omgivelser hvor det er lov å prøve og feile. Målet er å finne de arbeidsformene som fungerer best for den enkelte eleven. Kanskje får du også et nytt blikk på skole og opplæring?

Timefordeling

Fellesfag:

  • Historie (5 skoletimer i uken)
  • Kroppsøving (2 skoletimer i uken)
  • Matematikk 2P-Y (praktisk) (5 skoletimer i uken)
  • Naturfag (3 skoletimer i uken)
  • Norsk (10 skoletimer i uken)


Valgfritt programfag (5 skoletimer i uken):

  • Psykologi 1*
  • Sosiologi og sosialantropologi*
  • R1-matematikk*

    *Skoleåret 2022/2023. Fagtilbudet kan endres skoleåret 2023/2024.

Passer for

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Påbygg er for deg som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsløp eller har tatt fagbrev tidligere og som nå ønsker generell studiekompetanse. Dette gir muligheten til viderestudier på høgskole og universitet.

vg3 påbygg - mann som viser en jente noe på en datamaskin

Dersom du likte og mestret fellesfagene på Vg1 og Vg2 har du gode forutsetninger for å lykkes.

Viktig informasjon

Dersom du har ungdomsrett og har rett til omvalg kan du ta fellesfagene på nytt. Du kan ellers ikke ta opp igjen fag for å forbedre karakter ved Krokeide VGS.

Ønsker du å forbedre karakterer må du gjøre det som privatist, og vi anbefaler at du tar kontakt med Opplæringskontoret i hjemfylket ditt for mer informasjon.

Maria Tveit

Avdelingsleder IM/IT/Påbygg

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs