Om Krokeide VGS

På Krokeide videregående skole tilbyr vi videregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. Vi tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper deg med å fullføre utdanningen. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeidsliv eller videre studier.

 

Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut – og her møter du et miljø som er tolerant og inkluderende.

 

Vi følger offentlige læreplaner etter Kunnskapsløftet og fagfornyelsen.

Vårt skolekonsept

Vårt skolekonsept handler om hvordan det tverrfaglige samarbeidet ved skolen er organisert og utføres. Den viktigste forutsetningen for at dette samarbeidet skal fungere til ditt beste, er at du samarbeider med oss. Skolens mål er læring og fullføring for alle elevene.


Skolen har god lærerdekning i tillegg til miljøansatte med god og variert kompetanse. Vi driver ikke behandling ved skolen, men arbeider forebyggende og helsefremmende for at alle elevene skal kunne gjennomføre utdanningen sin.

Fakta om skolen

 • 200 elever*.
 • Snittalder på elevene er 24 år*.
 • Landsdekkende.
 • 115 elevhybler på skoleområdet.
 • Opplæringstilbud iht offentlige læreplaner.
 • 90 ansatte.
 • Krokeide VGS og søsterskolen Feiring VGS eies av Stiftelsen Krokeide gjennom Videreskolene.
 • Feiring VGS ligger i Eidsvoll kommune.

  *tall fra skoleåret 2023/2024

Beliggenhet

Krokeide VGS ligger i Fana bydel, cirka to og en halv mil sør for Bergen sentrum.

 

Det tar cirka 20 minutter å kjøre hit fra Bergen Lufthavn Flesland, og cirka 25 minutter fra Bergen sentrum. Lagunen Storsenter er lokalisert 10 km fra skolen.

Det er gode bussforbindelser fra Lagunen til skolen.
Se kart på kontakt oss-siden.

Klasseteam

Hver klasse har et tverrfaglig team bestående av kontaktlærer, faglærere, ulike rådgivere og miljøansatte som ukentlig gjennomgår utviklingen til de ulike elevene. Her diskuteres behov for tilretteleggingstiltak og det avtales samtaler med de aktuelle elevene. Målsetningen er å benytte all den ekspertisen som finnes i klasseteamet. Slik kan vi raskt gi elevene den riktige hjelpen og et trygt læringsmiljø.

Ressursteam

Dersom elever opplever at de ikke har utbytte av opplæringen, vil mulige tilpasninger av utdanningsløpet diskuteres i ressursteamet. I dette teamet deltar rektor, assisterende 
rektor, spesialpedagogiske rådgivere, en representant fra PPT (praktisk pedagogisk
tjeneste) og andre ansatte ved behov.

Skolemiljøgruppe

På Krokeide VGS arbeider vi for at alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (Opplæringsloven §9A Elevenes skolemiljø).

 

Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som jobber på Krokeide VGS har ansvar for elevenes skolemiljø og skal gripe inn dersom noen ikke har det bra.


Vi har en egen skolemiljøgruppe som arbeider for å fremme et positivt skole- og læringsmiljø. Vi samarbeider tett med skolens elevråd om aktuelle tema og arrangerer blant annet temadager.


Som en del av skolemiljøgruppen inngår en egen rusgruppe, der alle har god kompetanse innen rusrelaterte tema. Rus og skole går ikke sammen, og skolen har nulltoleranse for rus. Rusgruppen jobber både forebyggende og aktivt i forhold til pågående saker, og samarbeider med eksterne aktører ved behov. Skolen har en egen rusplan som er forankret i skolemiljøgruppen.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg søke selv om jeg ikke lenger har ungdomsrett? Svar: Ja. Det er først ved oversøking at rett betyr noe.

   

 • Kan jeg ta opp igjen fag?
  Svar: Du kan ikke ta opp igjen fag du har fått undervisning i tidligere.

   

 • Kan jeg søke selv om jeg er over 25 år?
  Svar: Ja, men du må legge ved en realkompetansevurdering.

   

 • Hvor kan jeg få gjort en realkompetansevurdering? Svar: Du kan søke på Vigo.no.

   

 • Kan jeg søke om lån/stipend i Lånekassen som elev på Krokeide? Svar: Ja, men du vil ikke få lån/stipend om du bor på skolens hybler.

   

 • Kan jeg være deltidselev?
  Svar: Du må søke deg inn til et helt studieprogram, men vil få fritak i fag du har bestått tidligere.

   

 • Når får jeg svar på skoleplass?
  Svar: Er søknaden din komplett til 30. mars vil du få svar medio mai.

   

 • Jeg har søkt etter frist, når får jeg svar?
  Svar: Har du søkt innen 15. mai får du svar medio juni.

   

 • Når stenger inntaket?
  Svar: Inntaket stenger 1. oktober.   

 • Kan jeg få gratis skoleskyss?
  Svar: Ja, det kan du. Du kan enten søke om busskort eller du kan søke om drosjeskyss. Skolen må søke om du ønsker drosjeskyss.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva koster det å gå på Krokeide?
  Svar: Det er helt kostnadsfritt.

   

 • Må jeg ha med egen pc?
  Svar: Alle elever får utdelt pc på skolen uten kostnad.

   

 • Hva er alderen på elevene?
  Svar: Gjennomsnittsalderen er 24 år.

   

 • Hvor mange hybler er det?
  Svar: Det er hybler til ca 60% av elevene.

   

 • Kan man ta med egne møbler på hybelen?
  Svar: Nei, hybelen er lett møblert.

   

 • Må man ha med pute + dyne?
  Svar: Ja, pluss eget sengetøy.

   

 • Hva må legges ved søknaden til skolen?
  Svar: Sakkyndig vurdering, vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrifter fra videregående, bekreftelse på ungdomsrett eller realkompetansevurdering.

   

 • Hvordan søker jeg?
  Svar: Via vår søkerportal.

   

 • Når er det skolestart?
  Svar: Oppstart av skoleåret er i midten  av august. (Skolerute finner du lenger opp på siden.)

Videreskolene AS

Videreskolene AS er eiere av skolene Feiring videregående skole og Krokeide videregående skole. Skolene er landsdekkende friskoler og godkjent etter privatskolelovens §2-1 f.

Skoledriften er fullfinansiert av staten gjennom et elevtilskudd og et årlig internattilskudd over statsbudsjettet i kapittel 227 post 78. Utdanning og botilbud er grunnet disse tilskuddene kostnadsfritt for elevene. Skolene er godkjent for inntil 468 elever totalt. 

Feiring VGS

Feiring videregående skole og Krokeide videregående skole har et godt samarbeid og begge skolene eies av Non-Profit stiftelsen Krokeide gjennom Videreskolene AS.

Interessert i skolegang hos Krokeide VGS?

Ta kontakt med oss og spør om det du lurer på!