Om Krokeide VGS

På Krokeide videregående skole tilbyr vi videregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. Vi tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper deg med å fullføre utdanningen. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeidsliv eller videre studier.

 

Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut – og her møter du et miljø som er tolerant og inkluderende.

 

Vi følger offentlige læreplaner etter Kunnskapsløftet og fagfornyelsen.

Fakta om skolen

 • 190 elever*.
 • Snittalder på elevene er 24 år*.
 • Landsdekkende.
 • 115 elevhybler på skoleområdet.
 • Opplæringstilbud iht offentlige læreplaner.
 • 90 ansatte.
 • Krokeide VGS og søsterskolen Feiring VGS eies av skoleeierselskapet Videreskolene.
 • Feiring VGS ligger i Eidsvoll kommune.

  *tall fra skoleåret 2022/2023

Beliggenhet

Krokeide VGS ligger i Fana bydel, cirka to og en halv mil sør for Bergen sentrum.

Det tar cirka 20 minutter å kjøre hit fra Bergen Lufthavn Flesland, og cirka 25 minutter fra Bergen
sentrum. Lagunen Storsenter er lokalisert 10 km fra skolen.

Det er gode bussforbindelser fra Lagunen til skolen. Se kart på kontakt oss-siden.

Vårt skolekonsept

Vårt skolekonsept handler om hvordan det tverrfaglige samarbeidet ved skolen er organisert og utføres. Den viktigste forutsetningen for at dette samarbeidet skal fungere til ditt beste, er at du samarbeider med oss.

 

Skolens mål er læring og fullføring for alle elevene.

 

Skolen har god lærerdekning i tillegg til miljøansatte med god og variert kompetanse. Vi driver ikke behandling ved skolen, men arbeider forebyggende

Klasseteam

Hver klasse har et tverrfaglig team bestående av kontaktlærer, faglærere, ulike rådgivere og miljøansatte som ukentlig gjennomgår utviklingen de til ulike elevene. Her diskuteres behov for tilretteleggings tiltak og det avtales samtaler med de aktuelle elevene. Målsetningen er å benytte all den ekspertisen som finnes i klasseteamet til å gi elevene raskt den riktige hjelpen og et trygt læringsmiljø.

Ressursteam

Dersom elever opplever at de ikke har utbytte av opplæringen, vil mulige tilpasninger av utdanningsløpet diskuteres i ressursteamet. I dette teamet deltar rektor, assisterende rektor, spesialpedagogisk rådgivere, en representant fra PPT (praktisk pedagogisk tjeneste) og andre ansatte ved behov.

Skolemiljøgruppe

Opplæringsloven § 9A Elevenes skolemiljø.


På Krokeide VGS arbeider vi for at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider her skal følge med på om elevene har et trygt  og godt skolemiljø, og gripe inn.

 

Vår skolemiljøgruppe arbeider for å fremme et positivt skole- og læringsmiljø, og arrangerer bla. temadag i samarbeid med skolens elevråd.

 

Som en del av Skolemiljøgruppen inngår et eget Rusteam, som har god kompetanse innen rusrelaterte tema. Rus og skole går ikke sammen, og skolen har nulltoleranse for rus. Teamet samarbeider med eksterne aktører ved behov. Skolen har en egen rusplan som er forankret i Skolemiljøgruppen.

Flyfoto Krokeide VGS
Utebilde administrasjonsbygg
Gymbygg Krokeide VGS

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg søke selv om jeg ikke lenger har ungdomsrett? Svar: Ja. Det er først ved oversøking at rett betyr noe.

 • Kan jeg ta opp igjen fag?
  Svar: Du kan ikke ta opp igjen fag du har fått undervisning i tidligere.

 • Kan jeg søke selv om jeg er over 25 år?
  Svar: Ja, men du må legge ved en realkompetansevurdering.

 • Hvor kan jeg få gjort en realkompetansevurdering? Svar: Du kan søke på Vigo.no.

 • Kan jeg søke om lån/stipend i Lånekassen som elev på Krokeide? Svar: Ja, men du vil ikke få lån/stipend om du bor på skolens hybler.

 • Kan jeg være deltidselev?
  Svar: Du må søke deg inn til et helt studieprogram, men vil få fritak i fag du har bestått tidligere.

 • Når får jeg svar på skoleplass?
  Svar: Er søknaden din komplett til 30. mars vil du få svar medio mai.

 • Jeg har søkt etter frist, når får jeg svar?
  Svar: Har du søkt innen 15. mai får du svar medio juni.

 • Kan jeg få gratis skoleskyss?
  Svar: Ja, det kan du. Du kan enten søke om busskort eller du kan søke om drosjeskyss. Skolen må søke om du ønsker drosjeskyss.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva koster det å gå på Krokeide?
  Svar: Det er helt kostnadsfritt.

   

 • Hva er alderen på elevene?
  Svar: Gjennomsnittsalderen er 24 år.

   

 • Hvor mange hybler er det?
  Svar: Det er hybler til ca 60% av elevene.

   

 • Kan man ta med egne møbler på hybelen?
  Svar: Nei, hybelen er lett møblert.

   

 • Må man ha med pute + dyne?
  Svar: Nei, det er det på hyblene, men ta med eget sengetøy.

   

 • Hva må legges ved søknaden til skolen?
  Svar: Sakkyndig vurdering, vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrifter fra videregående, bekreftelse på ungdomsrett eller realkompetansevurdering.

   

 • Hvordan søker jeg?
  Svar: Via vår søkerportal

Interessert i skolegang hos Krokeide VGS?

Ta kontakt med oss og spør om det du lurer på!