Om skolen

Krokeide videregående skole ligger i nydelige omgivelser i Bergens skjærgård, ca. 2,5 mil fra sentrum.

Tilrettelagt opplæring

På Krokeide videregående skole tilbyr vi videregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. Vi tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper deg med å fullføre utdanningen. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeidsliv eller videre studier.

Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut – og her møter du et miljø som er tolerant og inkluderende.

Alle kan lære

Er du motivert og klar til å sette deg på skolebenken igjen for gjøre en innsats, kan vi støtte og veilede deg slik at du kan lykkes. Vi er opptatt av at du skal få gode mestringsopplevelser i et trygt miljø som fremmer læring, både i skolehverdagen og i det sosiale fellesskapet etter skoletid.

Vi håper dette er noe for deg og ønsker deg velkommen!

Ledelse
Administrasjon

Kontakt oss

telefon

Telefon:

adresse

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nyheter og relevant informasjon fra Krokeide vgs.
Ved å registrere din e-post samtykker du til at Krokeide videregående skole kan sende deg nyhetsbrev med informasjon. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette. Du kan når som helst melde deg av. Se også vår info om personvern.

Organisasjon

Skoleeierselskapet VIDEREskolene AS eier Krokeide videregående skole som ligger i Bergen kommune, og Feiring videregående skole som ligger i Eidsvoll kommune.

Begge skolene er landsdekkende friskoler der virksomheten er hjemlet i Friskoleloven § 2-1 f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma. Skolene tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring til ungdom og unge voksne som kan dokumentere et tilretteleggingsbehov.

Det pedagogiske tilbudet – skolevirksomheten – er basert på læreplanverket Kunnskapsløftet. Begge skolene har internat og et miljøtilbud 24/7 knyttet til driften av internatet.
Skolenes virksomhet er fullfinansiert gjennom elevtilskudd fra Utdanningsdirektoratet, og et rammetilskudd til internatdriften som er tildelt gjennom statsbudsjettet. Utdanning og opphold er kostnadsfritt for elevene.

Skolens styre

I henhold til Friskoleloven §5-1 er styret skolens øvste ansvarlege organ:

Trond Iversen

Styreleder. Administrerende direktør i VIDEREskolene.

Trond Solvang

Styremedlem. Styreleder VIDEREskolene.

Lena Lie

Styremedlem. Skoledirektør VIDEREskolene.

Torgeir Hammerstad

Styremedlem. Pedagog, ansattmedlem.

Sigurd Øygard Dalen

Styremedlem. Miljøansatt, ansattmedlem.
Elevrepresentant

Torbjørn Mjelstad

Observatør. Rektor på Fagskolen, representant for Vestland fylkeskommune.