Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Hvis du er interessert i foto, film og grafisk design, samt IT, nettverk og programvare – og er litt nysgjerrig, kreativ og nøyaktig – da kan Informasjonsteknologi og medieproduksjon være den rette utdanningen for deg. Sammen med dine medelever og lærere som deler de samme interessene du har, utvikler du din kompetanse i teori og praksis.

 

Etter Vg1 og Vg2 på skolen kan du bli lærling i en bedrift i to år, og deretter ta fagbrev og være klar for arbeidslivet – eller du kan ta Påbygging til generell studiekompetanse (1 år) og få vitnemål. Da er du klar for videre studier på høyskole eller universitet.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et utdanningsprogram innenfor teknologi, kommunikasjon og brukeropplevelser. Du lærer å utvikle ideer og å være kreativ for å finne løsninger.
 
På denne linjen vil du lære mer om blant annet brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet, programmering, webdesign, databaser, kommunikasjon og markedsføring. Du lærer også om foto, film og grafisk design, samt innholdsformidling, innholdsproduksjon, historiefortelling og visuell kommunikasjon.
 
Du får jobbe med bransjerelevant teknisk utstyr og programvare. 

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Programfagene med noen hovedtema:
 
Konseptutvikling og programmering:
 • webdesign
 • databaser
 • programmering
 
Produksjon og historiefortelling:
 • foto og film 
 • grafisk design
 • innholdsproduksjon og historiefortelling
 
Teknologiforståelse:
 • nettverk
 • IT-sikkerhet 
 • medieproduksjon
 
Fellesfag: engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.
 
Du vil også ha YFF (yrkesfaglig fordypning) med muligheter for praksis andre halvår.

Vg2 Informasjonsteknologi

Programfagene med noen hovedtema:

 

Utvikling:

 • programmering og programdesign
 • feilsøking og testing
 • databaser

 

Brukerstøtte:

 • kommunikasjon og konflikthåndtering
 • kurs og opplæringsmateriell
 • kunstig intelligens

 

Driftsstøtte:

 • planlegging, stabil drift
 • virtuelle løsninger
 • IT-sikkerhet

 

Fellesfag: norsk, kroppsøving og samfunnsfag.

 

Du vil også ha YFF (yrkesfaglig fordypning) med muligheter for praksis gjennom hele året.

Veien videre etter Vg2

Etter Vg2 kan du søke om læreplass i bedrift, og oppnå fagbrev innen IT-driftsfaget eller IT-utviklerfaget.

 

For å oppnå fagbrev innen mediefagene, må du gå et halvår forlenget læretid.

 

Du kan også søke Vg3 Påbygg etter Vg2 Informasjonsteknologi.

Passer for

Vår opplæring passer for deg som trenger særskilt tilrettelegging for å kunne gjennomføre utdanningen din. Vi på Informasjonsteknologi og medieproduksjon har fokus på din læring og trivsel, og om du har lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, så legger vi til rette for at du skal ha mulighet for å fullføre skolegangen din hos oss.

 

Hos oss trenger alle elever særskilt tilrettelegging, så du vil være inkludert i et skolemiljø preget av forståelse og toleranse.

 

Hvis du vil være i et klassemiljø der idéutvikling og kreativitet skapes og utvikles i dialog og samhandling, da passer Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Krokeide VGS for deg.

informasjonsteknologi og medieproduksjon - dame som sitter foran en pc med et headset på seg

Dette er utdanningen for deg som er interessert i IT, nettverk og programvare.

Vi tilbyr følgende:

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Aktuelle arbeidssteder

Du kan eksempelvis få jobb hos:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Veien videre etter Vg2 hos oss

Etter Vg2 kan du søke læreplass, gå rett ut i jobb eller søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt:

Laila Høyum

Teamleder IM/IT

Foto: Fotograf Silje Lepsøy & Krokeide VGS. Video: Tone H. Fanebust/Krokeide VGS

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs