Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er utdanningen for deg som er interessert i IT, nettverk og programvare. Her vil du lære mer om blant annet brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet, kommunikasjon og markedsføring. Her har du mulighet til å bli alt fra IT-utvikler til mediedesigner.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et utdanningsprogram innenfor teknologi, kommunikasjon og brukeropplevelser. Du lærer å utvikle ideer og å være kreativ for å finne løsninger.

På denne linjen vil du lære mer om blant annet brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet, programmering, webdesign, databaser, kommunikasjon og markedsføring. Du lærer også om foto, film og grafisk design, samt innholdsformidling, innholdsproduksjon, historiefortelling og visuell kommunikasjon.

Programfagene dette året er konseptutvikling og programmering, produksjon og historiefortelling, samt teknologiforståelse.

Du får jobbe med bransjerelevant teknisk utstyr og programvare. Du vil også ha yrkesfaglig fordypning (YFF) med mulighet for praksis andre halvår, samt fellesfagene engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.

Vg2 Informasjonsteknologi

Vg2 Informasjonsteknologifagene handler om å utvikle og drifte sikre og brukervennlige IT løsninger, og å veilede brukerne i å benytte slike løsninger. Du lærer også om IT-utvikling, regelverk og å reflektere over hvordan IT påvirker samfunnsdebatten og demokratiet. Du lærer om hvordan informasjonsteknologi kan brukes og misbrukes, og hvordan IT-løsninger kan beskyttes mot trusler og innsyn.
 
Dette året har du programfagene brukerstøtte, driftsstøtte og utvikling. I programfagene får elevene jobbe med bransjerelevant teknisk utstyr og programvare. Du vil også ha yrkesfaglig fordypning (YFF) med mulighet for praksis andre halvår, samt fellesfagene kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap.
 
Innenfor programområde for informasjonsteknologi er det to nye lærefag:  IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget.
  • IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og
    utvikling av virksomheter.
  • IT-utviklerfaget handler om å utvikle, designe og integrere fleksible teknologiske løsninger som er etterspurt i bransjen og i samfunnet.

Veien videre etter Vg2

Etter Vg2 kan du søke om læreplass i bedrift, eller søke Vg3 Driftsfaget eller Utviklerfaget ved en annen skole for å ta fagbrev.

 

Etter endt utdanning har du mulighet til å bli for eksempel IT utvikler, driftstekniker, mediedesigner, webdesigner eller medieprodusent.

 

Du kan også søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse etter endt Vg2 Informasjonsteknologi.

Passer for

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

informasjonsteknologi og medieproduksjon - dame som sitter foran en pc med et headset på seg

Dette er utdanningen for deg som er interessert i IT, nettverk og programvare.

Vi tilbyr følgende:

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Aktuelle arbeidssteder

Du kan eksempelvis få jobb hos:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Veien videre etter Vg2 hos oss

Etter Vg2 kan du søke læreplass, gå rett ut i jobb eller søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt:

Laila Høyum

Teamleder IM/IT

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs