Salg, service og reiseliv

Velger du salg, service og reiseliv får du en trygg og allsidig utdannelse som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter etter utdannelse. I dagens arbeidsmarked med mange bedrifter innen servicenæringen, vil det være gode muligheter for læreplass.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

Vg1 Salg, service og reiseliv

Vg1 Salg, service og reiseliv gir deg en smakebit på noe av det du kan jobbe med etter endt utdanning, og du får en innføring i fagene kultur og samhandling, markedsføring og innovasjon, samt forretningsdrift.


Vi legger vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. I tillegg ønsker vi å gjøre undervisningen så virkelighetsnær som mulig, og har en kafé (Kroken kafé) som elevene drifter.


Du har også yrkesfaglig fordypning (YFF) og fellesfagene engelsk, kroppsøving, matematikk og
naturfag.
Du er ute i praksis deler av året.

Vg2 Salg og reiseliv

Dette året handler om å forstå forretning gjennom markedsføring, samhandling, lønnsomhetsanalyse og organisasjonsutvikling. Mye av skoleåret arbeider vi prosjektbasert og i rammen av Ungdomsbedrift (UB), der vi har prosjekter med tema fra alle programfagene; forretningsdrift, innovasjon og markedsføring, samt kultur og kommunikasjon.

 

Fra skoleåret 2024/2025, vil fagene fra Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon også være integrert i temaene.

 

Hver uke er det 9 timer Yrkesfaglig fordypning (YFF), der du praktiserer fagene i en bedrift.


Du har også fellesfagene kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap.
Året slutter med en praktisk eksamen, der du får vist at du forstår hvordan programfagene henger sammen.
Skolen har en mobil salgsvogn og en bruktbutikk, der du får prøvd ut teorifagene på i praksis.

Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Fra skoleåret 2024/2025 tilbyr vi også Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon. Etter fullført Vg2 kan du gå ut i lære innen Service- og administrasjonsfaget og i Sikkerhetsfaget (Vekter).

Passer for

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Kroken kafé driftes av elevene på Salg, service og reiseliv

Vi tilbyr følgende:

Studietilbudet forutsetter at det er nok søkere til de aktuelle linjene.

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Veien videre etter Vg2 hos oss

Etter Vg2 kan du gå ut i lære, og etter endt læretid ta fagbrev som Reiselivsmedarbeider eller Salgsmedarbeider.

 

Fra skoleåret 2024/2025 kan du også gå ut i lære i Service- og administrasjonsfaget og i
Sikkerhetsfaget (Vekter).


Du kan også søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Birgit Ness

Avdelingsleder Salg, service og

reiseliv/ IM/ Påbygg
Krokeide videregående skole

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs