Salg, service og reiseliv

Salg, service og reiseliv er en allsidig utdanning som åpner opp for mange ulike jobber innen salg og markedsføring, kontor og administrasjon, HMS og sikkerhet, samt hotell- og reiseliv. Denne utdanningen og disse jobbene passer for deg hvis du er ganske strukturert og ordentlig, litt kreativ og liker «å snakke med folk».

Hos oss vil du få anledning til å prøve ut det du lærer i klasserommet, i vår kafé, salgsvogn og bruktbutikk.

 

Etter Vg1 og Vg2 på skolen kan du bli lærling i en bedrift i to år og deretter ta fagbrev og være klar for arbeidslivet – eller du kan ta Påbygging til generell studiekompetanse (1 år) og få vitnemål. Da er du klar for videre studier på høyskole eller universitet.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Kort beskrivelse

Vg1 Salg, service og reiseliv

Vg1 Salg, service og reiseliv gir deg en smakebit på noe av det du kan jobbe med etter endt utdanning, og du får en innføring i fagene kultur og samhandling, markedsføring og innovasjon, samt forretningsdrift.

 

Vi legger vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. I tillegg ønsker vi å gjøre undervisningen så virkelighetsnær som mulig, og har en kafé (Kroken kafé) som elevene drifter.

 

Du har også yrkesfaglig fordypning (YFF) og fellesfagene engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.

 

Du er ute i praksis deler av året.

Du kan velge mellom følgende linjer på Vg2:

  • Vg2 Salg og reiseliv
  • Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Vg2 Salg og reiseliv

Dette året handler om å forstå forretning gjennom salg, markedsføring, arbeidsmiljø, lønnsomhet og reiseliv.

Mye av skoleåret arbeider vi prosjektbasert der vi har prosjekter med tema fra alle programfagene: Forretningsdrift, Innovasjon og markedsføring, samt Kultur og kommunikasjon. Du får prøve deg i rollen som selger, turguide og ansatt i ungdomsbedrift.

Du har også yrkesfaglig fordypning (YFF) og fellesfagene norsk, kroppsøving og samfunnskunnskap.

I faget yrkesfaglig fordypning vil du få mulighet til å prøve ut teori i bedrift og intern praksis. Skolen har en mobil salgsvogn og en bruktbutikk som brukes i undervisning.

 

Året avsluttes med en praktisk eksamen, der du skal vise at du forstår hvordan programfagene henger sammen.

Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Dette året handler om å forstå sikkerhet, service, beredskap, drift og bærekraftig utvikling.


Mye av skoleåret arbeider vi prosjektbasert der vi har prosjekter med tema fra alle programfagene: Administrasjon og bærekraftig drift, Kommunikasjon og yrkesutøvelse, samt Sikkerhet.


Du får kompetanse som du trenger for å jobbe innenfor sikkerhet og administrasjon.


Du har også yrkesfaglig fordypning (YFF) og fellesfagene norsk, kroppsøving og samfunnskunnskap.


Undervisningen er teoretisk og praktisk. Klassen vil dra på bedriftsbesøk og bli bedre kjent med bedrifter innenfor fagområdene.


Året avsluttes med en praktisk eksamen, der du skal vise at du forstår hvordan programfagene henger sammen.

Passer for

Vår opplæring passer for deg som trenger særskilt tilrettelegging for å kunne gjennomføre utdanningen din. Vi på Salg, service og reiseliv har fokus på din læring og trivsel, og om du har lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, så legger vi til rette for at du skal ha mulighet for å fullføre skolegangen din hos oss.

 

Hos oss trenger alle elever særskilt tilrettelegging, så du vil være inkludert i et skolemiljø preget av forståelse og toleranse.

 

Hvis du vil være i et klassemiljø der vi lærer i fellesskap gjennom samarbeid i teori og praksis, da passer Salg, service og reiseliv på Krokeide VGS for deg.

Kroken kafé driftes av elevene på Salg, service og reiseliv

Vi tilbyr følgende:

Studietilbudet forutsetter at det er nok søkere til de aktuelle linjene.

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Veien videre etter Vg2 hos oss

Etter Vg2 Salg og reiseliv kan du gå ut i lære, og etter endt læretid ta fagbrev som Reiselivsmedarbeider eller Salgsmedarbeider.

 

Etter Vg2 Service, sikkerhet og
administrasjon kan du gå ut i lære,
og etter endt læretid ta fagbrev som
Service- og administrasjonsmedarbeider
eller Vekter.

 

Du kan også søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Birgit Ness

Avdelingsleder Salg, service og

reiseliv

Foto: Fotograf Silje Lepsøy, Anita Orheim & Krokeide VGS. Video: Tone H. Fanebust/Krokeide VGS

Besøk oss på åpen dag

Få informasjon om tilbudet vårt og en omvisning på skolen. Snakk med lærere og elever, og ta opp de spørsmålene du måtte ha.

tre kvinner på åpen dag krokeide vgs