Søk skoleplass

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!
Private videregående skoler er ikke med i VIGO, Krokeide VGS har derfor egen søknadsprosedyre.
Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli behandlet.

Opptakskrav

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere:
1

Fullført grunnskole

Alle dokumenter fra all tidligere skolegang SKAL legges ved.
Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/karakterutskrifter fra tidligere videregående opplæring, uansett resultat. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på eller skriv ut fra Vigo.no
2

Behov for tilrettelagt opplæring

Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. lege, spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.
3

Dokumentert ungdomsrett eller realkompetansevurdering

Over 18 år: Dokumentasjon på ungdomsrett

For ungdom med rett til videregående opplæring som er fylt 18 år må ungdomsrett bekreftes av Opplæringskontoret eller Inntakskontoret i hjemfylket. Ungdomsrett kan tas ut senest det året en fyller 24 år.

Over 25 år: Realkompetansevurdering

Er du over 25 år må det legges ved en realkompetansevurdering.

Du kan også søke om realkompetansevurdering gjennom Vigo.no

Vi gjør oppmerksom på at du kan søke om skoleplass uansett hvilken rett du har. Vi kan ta inn søkere med Voksenrett, Ungdomsrett eller Ikke rett.

Vi viser også til skolens inntaksreglement. Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli behandlet.

Se Inntaksreglement for 2022/2023

Opptakskrav

Søknadsfrist er 30. mars.

Ved ledige plasser, vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai.

Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs opptak, vil skolen foreta løpende inntak frem til og med kl. 12:00 siste virkedag før 1. oktober. Da stenger inntaket.

Slik søker du

Via søkerportal:

Benytt gjerne kontaktskjemaet nedenfor dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med å registrere søknad.

Realkompetanse

Alle voksne søkere må legge frem en realkompetansevurdering i fagene på det programområdet de søker seg inn på. Denne realkompetansevurderingen utføres av den fylkeskommunen du har hjemstedsadresse i. Gjennom realkompetanse-vurdering blir din kompetanse (som er den samlede kompetansen du har tilegnet seg gjennom utdanning og arbeid) kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert.

Godkjent realkompetanse vil gi bestått i aktuelt fag på like linje med gjennomført undervisning og vurdering i skole. Krokeide videregående skole kan ikke tilby deg opplæring i skolefag som du har tilsvarende realkompetanse i.
Du må ta kontakt med Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen for å få gjennomført realkompetansevurderingen.

Kontakt oss

Benytt gjerne kontaktskjemaet dersom du har spørsmål, ønsker å bestille brosjyrer eller vil ha mer informasjon om oss.
Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at mine persondata kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.

Kontakt oss

telefon

Telefon:

adresse

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana