Søk skoleplass

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å
fullføre skolegangen din?

 

Da kan Krokeide videregående skole være
det rette for deg!

 

Du kan søke skoleplass for skoleåret 2024/2025 fra

1. januar 2024.

Opptakskrav

Søker må dokumentere:

 1. Fullført grunnskole

  Alle dokumenter fra tidligere skolegang SKAL legges ved.

  Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis / karakterutskrifter fra tidligere videregående opplæring, uansett resultat. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på eller skriv ut fra vigo.no 

 2. Behov for tilrettelagt opplæring

  Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans
  utenfor skolen, f.eks. lege, spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, eller lignende.

 3. Dokumentert ungdomsrett eller realkompetansevurdering

  Over 18 år: Dokumentasjon på ungdomsrett
  For ungdom med rett til videregående skole som er fylt 18 år må ungdomsrett bekreftes av Opplæringskontoret eller Inntakskontoret i hjemfylket. Ungdomsrett kan tas ut senest det året en fyller 24 år.

 4. Over 25 år: Realkompetansevurdering

  Er du over 25 år må det legges ved en realkompetansevurdering. Sjekk om hvor du kan få utført realkompetansevurdering i ditt fylke.


  I de fleste fylker kan du søke om realkompetansevurdering gjennom vigo.no. Husk å notere i søknaden at det gjelder inntak til privatskole.

 

Søknadsfrist

Søkeportalen åpner 1. januar for påfølgende skoleår. Søknadsfrist er 30. mars for første inntak.

 

Ved ledige plasser vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai.

 

Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil det bli gjennomført fortløpende inntak fram til kl. 12.00 siste virkedag før 1. oktober.

Slik søker du

Du kan søke på skoleplass via vår søkerportal:

Benytt gjerne kontaktskjemaet vårt her dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med å registrere søknad.

Nyttig informasjon

Merk at det må søkes om skoleplass og hybel for hvert skoleår.

Vi gjør oppmerksom på at du kan søke om skoleplass uansett hvilken rett du har. Vi kan ta inn søkere med Voksenrett, Ungdomsrett eller Ikke rett.

Alle våre elever får elevstatus og vi er dermed ikke voksenopplæring. Søkere over 25 år ved oppstart, skal likevel legge ved realkompetansevurdering.

Vi viser også til skolens inntaksreglement. Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli behandlet.

Se vårt inntaksreglement for skoleåret 2024/2025.

Realkompetanse

Alle voksne søkere må legge frem en realkompetansevurdering i fagene på det programområdet de søker seg inn på. Denne realkompetansevurderingen utføres av den fylkeskommunen du har hjemstedsadresse i. Gjennom realkompetanse-vurdering blir din kompetanse (som er den samlede kompetansen du har tilegnet seg gjennom utdanning og arbeid) kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert.

 

Godkjent realkompetanse vil gi bestått i aktuelt fag på like linje med gjennomført undervisning og vurdering i skole. Krokeide videregående skole kan ikke tilby deg opplæring i skolefag som du har tilsvarende realkompetanse i.