Håkon, 31

Jeg trives veldig godt i det voksne miljøet på Krokeide og både elever og ansatte bryr seg om hverandre her. I løpet av mine to år på Krokeide har jeg lært veldig mye jeg kan ta med ut i arbeidslivet. Jeg vil trekke frem data-laben som en stor fordel hvor vi kan jobbe med praktiske oppgaver. Lærerne på skolen er forståelsesfulle, tålmodige og veldig behjelpelige. Jeg har også fått veldig god oppfølging av fysioterapeut og spesialpedagog.