Morten 2024

Morten, 18

På skolen jeg gikk på tidligere opplevde jeg mobbing, hadde få venner og fikk dessverre ikke den hjelpen jeg trengte. Jeg har fått et helt nytt liv etter at jeg begynte på Krokeide VGS! Her har jeg møtt så mange fine folk og har fått meg gode venner. I undervisningen får jeg tilretteleggingen jeg har behov for i forhold til mine lærevansker, som for eksempel opplest tekst og ekstra hjelp når jeg spør om det. Jeg er så heldig å bo på hybel her og jeg har virkelig alt jeg trenger innen rekkevidde. Hva som skjer etter at jeg er ferdig med videregående, vet jeg ikke – nå skal jeg bare nyte de to neste årene her.