Niklas Nylén profilbilde

Niklas, 21

Jeg har brukt opp ungdomsretten min og måtte se meg om etter andre alternativer for å fullføre videregående skole. Her på Krokeide VGS har miljøterapeutene og lærere satt meg i kontakt med de rette personene utenfor skolen slik at jeg har fått hjelp til å takle diagnosene mine (ADHD og søvnvansker). I tillegg tar skolen grep i de tilfellene søvnvanskene tar overhånd og gir meg verktøy til å håndtere dette slik at utfordringene ikke kommer i veien for skolegangen. Noe av det beste på Krokeide er at jeg får pekepinn på hvordan jeg kan utvikle meg videre, og dette gir meg motivasjon og struktur i hverdagen. Jeg har aldri vært særlig flink på skolen, men her klarer jeg å lykkes ved hjelp av innsats og tilrettelagt opplæring. Det er flotte mennesker som går her, i ulik alder, og du finner alltid noen du kan dele interessene dine med, og jeg føler på en tilhørighet jeg ikke har kjent på tidligere. Uansett hvordan du er og hva du bringer med deg, er du en del av dette inkluderende miljøet. Krokeide VGS er en utrolig fin skole og spesielt hvis du har vært fraværende fra skolegangen noen år så ville i hvert fall ikke jeg valgt en annen skole.