Vårt studietilbud

Særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat.

Vi hjelper deg i gang

Krokeide videregående skole er en skole for mennesker som har lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer.
Skolens mål er læring og fullføring for alle elevene.

Hjelp og støtte

Våre ansatte vil støtte deg og hjelpe deg, slik at du får størst mulig utbytte, både faglig og sosialt. Din egen innsats er likevel det viktigste. Vi er alle en del av et felleskap der hver og en av oss kan bidra med å være positiv, raus og løsningsorientert.

Studietilbudet ved Krokeide vgs

Tilrettelagt opplæring

På Krokeide videregående skole tilbyr vi videregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. Vi tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper deg med å fullføre utdanningen. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeidsliv eller videre studier.
Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut – og her møter du et miljø som er tolerant og inkluderende.

Våre programområder

Vi følger offentlige læreplaner etter Kunnskapsløftet og fagfornyelsen.

Alle opplæringsløpene (minus Vg3 Påbygg) innebærer praksis i bedrift.

Studietilbudet forutsetter at det er nok søkere til de aktuelle linjene.

Privatist - ta opp igjen fag

Du kan ikke ta opp igjen fag du tidligere har hatt undervisning i.
Ønsker du å forbedre karakter må gjøre det som privatist, og vi anbefaler at du tar kontakt med Opplæringskontoret i hjemfylket ditt for mer informasjon.

Kontakt oss

telefon

Telefon:

adresse

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana