Elev på Krokeide

Vi har 190 elever på skolen, og kan tilby hybel til 115. Vi legger vekt på å skape et godt skolemiljø sammen med deg som elev. Det får vi gjennom å akseptere mangfold og respektere hverandre.

Våre ansatte vil støtte deg og hjelpe deg, slik at du får størst mulig utbytte, både faglig og sosialt. Din egen innsats er likevel det viktigste. Vi er alle en del av et felleskap der hver og en av oss kan bidra med å være positiv, raus og løsningsorientert.

Er du klar for skolegang?​

Å sette seg på skolebenken igjen kan være en stor overgang. Forkunnskaper, erfaringer og helse hos våre elever varierer sterkt. Vi tilpasser undervisningen slik at du får best mulig utbytte av opplæringen. Erfarne pedagoger, rådgivere og støtteapparat hjelper deg med å fullføre utdanningen og bli klar for arbeidslivet, læreplass eller videre studier.

Våre elever

Vi har elever fra hele landet, og gjennomsnittsalderen er 24 år (2020/2021).
Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut – og her møter du et miljø som er tolerant og inkluderende.

Skoleplass og hybel hos oss er kostnadsfritt

Alle måltider er inkludert for deg som er elev hos oss, uavhengig om du bor på skolen eller ikke.

Merk at det må søkes om skoleplass og hybel for hvert skoleår.

Vi kan kun tilby hybel til 60 prosent av elevene. Tildeling av hybler skjer etter en skjønnsmessig vurdering.
I utgangspunktet har vi 18 årsgrense på våre hybelhus.

Skolereglement

Last ned skolereglement for Krokeide videregående skole (pdf)

Skolerute

Last ned skolerute for 2022-2023

Personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

I løpet av din periode her ved skolen registreres det en hel del personopplysninger om deg. Lovhjemlene finner vi hovedsakelig i personopplysningsloven og friskoleloven med forskrifter. I en del tilfeller er hjemmelen at du har gitt ditt samtykke til innsamling og behandling av dine personopplysninger.

Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring ift. personopplysninger (pdf).

Hybel

Du kan ikke melde flytting til skolens adresse dersom du bor på hybel hos oss.
Merk at hybelhusene er stengt i skolens høst-, jule-, vinter-, påske-, og sommerferie.

Hybelreglement

Last ned hybelreglement for Krokeide videregående skole (pdf)

Kantine

Du kan innta alle måltider i felles spisesal/kantine. Kantinen er et naturlig knutepunkt både for elever som bor på skolen og andre elever på dagtid. Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold, og på å skape en trivelig atmosfære i kantinen.

Vi tilbyr tre til fire måltider hver dag og serverer mat fra sunne råvarer med anbefalt næringsinnhold og som gir deg en god metthetsfølelse.
Vi oppfordrer til å spise en næringsrik frokost som gir en god start og som bidrar til at du klarer å holde konsentrasjonen oppe hele skoledagen.

Gymbygget: Treningskroken

I vårt gymbygg har vi oppvarmet basseng, gymsal, kondisjonsavdeling, frivektsavdeling og ulike treningsapparater. Treningskroken blir brukt i kroppsøvingstimene samt til ulike aktiviteter i regi av ansatte på miljøavdeling på ettermiddag, kveld og i helger. Elevene har mulighet til å disponere utenom undervisningstid og på ettermiddag og helger.

Gymbygget: Treningskroken

Mange av våre elever har stønad fra NAV. I disse tilfellene har Krokeide videregående opplysningsplikt til NAV etter folketrygdloven § 21-4 uavhengig av om eleven har undertegnet en samtykkeerklæring utstedt av skolen.

I tilfeller hvor NAV ber om opplysninger har skolen en lovpålagt opplysningsplikt, og trenger således ikke elevens/vergens samtykke til å utlevere opplysningene.

Skolen kan ikke på eget initiativ/tiltak videreformidle informasjon til NAV eller øvrige eksterne instanser (som nevnt i erklæringen), uten elevens/vergens samtykke.

Skolen kan bistå eleven med kontakt med NAV og spørsmål knyttet til ulike stønadsordninger.

Gymbygget: Treningskroken

Skolen har plikt å melde Lånekassen om forhold kan ha betydning for den enkeltes elevens rett til eventuell lån/stipend.

Kontakt oss

telefon

Telefon:

adresse

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nyheter og relevant informasjon fra Krokeide vgs.
Ved å registrere din e-post samtykker du til at Krokeide videregående skole kan sende deg nyhetsbrev med informasjon. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette. Du kan når som helst melde deg av. Se også vår info om personvern.