Praktisk informasjon om skolestart

Vi ønsker alle elever velkommen til Krokeide videregående skole, og til et spennende skoleår. Første skoledag er onsdag 17. august. Hybelhusene åpner tirsdag 16. august kl. 16.00.
Tekst: Tone Hagen Fanebust

Foto: Elitefoto

Første skoledag

Første skoledag er onsdag 17. august. Her er oversikt over når og hvor de ulike klassene/trinnene skal møte:

Kl 11:00. Oppmøte i gymsalen hvor rektor ønsker elevene ved følgende linjer velkommen:

Etter rektors velkomst og avdelingsledernes opprop blir det servert lunsj i kantina hvor elevene spiser med sin klasse/sitt trinn og ansatte fra klasseteamet.
Etterpå følger elevene sine respektive kontaktlærere til klasserommet hvor de får mer informasjon om resten av dagen.
Dagen avsluttes ca kl 13:45. (Buss 61 går til Lagunen kl 14:03)

Kl 12:30: Lunsj i kantina hvor elevene spiser med sin klasse/sitt trinn og ansatte fra klasseteamet for følgene linjer:

Kl 13:00. Oppmøte i gymsalen hvor rektor ønsker velkommen og det gjøres et opprop for elevene.

Etterpå følger elevene sine respektive kontaktlærere til klasserommet hvor de får mer informasjon om resten av dagen.

Dagen avsluttes ca kl 14:30. (Buss 61 går til Lagunen kl 14:57)

Er du forhindret fra oppmøte første skoledag er det svært viktig at skolen får beskjed om dette.

Dersom du ikke møter opp i løpet av uke 33 vil du miste skoleplassen dersom det ikke foreligger avtale med skolen.

Hybel

Skal du bo på hybel, åpner hybelhusene tirsdag 16. august kl. 16:00.
Det vil bli servering av mat i kantinen på ettermiddagen/kvelden.
Husk å ta med sengetøy og håndklær. Merk at du ikke kan ta med egne møbler til hybelen.

Informasjonshefte

Ved skolestart vil du motta et informasjonshefte med mye nyttig informasjon.

PC

Alle nye elever får utdelt en bærbar skole-PC i løpet av de første dagene av skoleåret. Elever som har gått her før, benytter samme PC som de har fått utdelt tidligere.

Beliggenhet og adkomst

Skolen ligger 24 km sør fra Bergen sentrum. Avstanden til Bergen Lufthavn Flesland er 16 km. Dersom du kommer fra Bergen sentrum tar du Bybanen til Lagunen og buss nr. 61 videre til Krokeide. Skolen ligger ved endeholdeplassen. Se www.skyss.no for busstilbud i Bergen.

Det går buss fra Lagunen onsdag 17. august kl 10:32 (linje 61) som er framme ved Krokeide VGS kl 10:52.

Det går buss fra Lagunen onsdag 17. august kl 12:10 (linje 61) som er framme ved Krokeide VGS kl 12:30.

Det finnes oppmerkede parkeringsplasser på skolen, men vi oppfordrer alle som kan reise kollektivt til å gjøre dette.

Skoleskyss

Du kan ha rett på gratis skoleskyss når du er elev ved Krokeide videregående skole. Du må selv registrere deg for å få busskort.

For å søke om busskort kan du gå inn her: https://skuleskyss.vlfk.no/

Dersom du fikk tildelt kort skoleåret 2021/2022 skal du bruke samme kort for skoleåret 2022/2023, så vi ber om at du tar vare på kortet ditt. Du vil få nytt oblat i august.

Om gratis skoleskyss

Videregående skoleelever kan ha rett på gratis skoleskyss dersom et av følgende kriterium er oppfylt:

Tilrettelagt skoleskyss

Du kan søke om tilrettelagt skyss dersom et av følgende vilkår er oppfylt:
Søknader om skyss på medisinsk grunnlag må være dokumentert med legeerklæring.

Du kan finne legeerklæringsskjema på https://www.skyss.no/skoleskyss